Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies Ο ιστότοπος μας χρησιμοποιεί cookies για να καταστήσει την περιήγηση όσο το δυνατόν πιο λειτουργική και για να συγκεντρώνει στατιστικά στοιχεία σχετικά με την χρήση της. Αν θέλετε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική ασφάλειας και χρήση των cookies, κάντε κλικ εδώ. Πατώντας το κουμπί "ΟΚ" αποδέχεσαι τη χρήση όλων των cookies της ιστοσελίδας μας. Μάθε περισσότερα για τα Cookies και άλλαξε τις επιλογές σου από το κουμπί "ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ"

Einhell GE-CR 30 LI Solo 3431200 Manual

Posted by antonis 08/03/2019 0 Comment(s)

Einhell GE-CR 30 LI Solo 3431200 Manual

 

Προσοχή!

Κατά τη χρήση των συσκευών πρέπει, προς αποφυγή τραυματισμών, να τηρούνται και να λαμβάνονται ορισμένα μέτρα ασφαλείας. Διαβάστε για το λόγο αυτό προσεκτικά αυτές τις Οδηγίες χρήσης / Υποδείξεις ασφαλείας. Φυλάξτε τις καλά για να έχετε τις πληροφορίες πάντα στη διάθεσή σας. Εάν παραδώσετε τη συσκευή σε άλλα άτομα, δώστε μαζί και αυτές τις Οδηγίες χρήσης / Υποδείξεις ασφαλείας. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για ατυχήματα ή βλάβες που οφείλονται σε μη τήρηση αυτών των Οδηγιών χρήσης και των Υποδείξεων ασφαλείας.

 

 1. Υποδείξεις ασφαλείας

Θα βρείτε τις ανάλογες υποδείξεις ασφαλείας στο επισυναπτόμενο βιβλιάριο!

 

Κίνδυνος!

Διαβάστε όλες τις Υποδείξεις ασφαλείας και τις Οδηγίες. Εάν δεν ακολουθήσετε τις Υποδείξεις ασφαλείας και τις Οδηγίες δεν αποκλείονται ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και/ή σοβαροί τραυματισμοί. Φυλάξτε προσεκτικά όλες τις Υποδείξεις ασφαλείας και τις Οδηγίες για το μέλλον.

 

Εξήγηση της ετικέτας στην συσκευή (βλ. εικ. 9)

1 Κίνδυνος! Να διαβάσετε και να λάβετε υπόψη σας τις οδηγίες χρήσης

2 Κίνδυνος! Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υγρά μέρη και υπό βροχή.

3 Προσοχή! Κίνδυνος τραυματισμού από εκσφενδονιζόμενα είδη. Κρατάτε αποστάσεις ασφαλείας από τρίτα άτομα.

4 Κίνδυνος ! από τα περιστρεφόμενα εργαλεία (μαχαίρια).

5 Προσοχή: Να φοράτε γυαλιά προστασίας και ωτοασπίδες

6 Κίνδυνος! Πριν από κάθε εργασία καθαρισμού ή συντήρησης τραβήξτε το διακόπτη ασφαλείας

7 Να χρησιμοποιείτε μπαταρίες με την ίδια χωρητικότητα και φόρτιση

 

 1. Περιγραφή της συσκευής και συμπαραδιδόμενα

 

2.1 Περιγραφή της συσκευής (εικ. 1/2)

1. Επάνω βραχίονας ώθησης

2. Κάτω βραχίονας ώθησης

3. Μοτέρ

4. Μαχαίρια

5. Διακόπτης ασφαλείας

6. Διακόπτης ασφαλείας δύο χεριών

7. Κλιπ συγκράτησης καλωδίου

8. 4 μήτρες

9. 4 βίδες

10. 2 ρόδες

11. 2 καπάκια ρόδας

12. Φρένο

 

2.2 Συμπαραδιδόμενα

Βάσει της περιγραφής των συμπαραδιδόμενων παρακαλούμε να ελέγξετε την πληρότητα του προϊόντος. Σε περίπτωση ελλείψεων τμημάτων παρακαλούμε να αποταθείτε εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αγοράς στο Κέντρο Σέρβις (Service Center) της εταιρείας μας ή στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή, προσκομίζοντας την ισχύουσα απόδειξη αγοράς. Παρακαλούμε να προσέξετε τον πίνακα εγγύησης στους όρους εγγύησης στο τέλος των οδηγιών.

Ανοίξτε τη συσκευασία και βγάλτε προσεκτικά τη συσκευή.

Απομακρύνετε τα υλικά συσκευασίας καθώς και τα συστήματα προστασίας της συσκευασίας / μεταφοράς (εάν υπάρχουν).

Ελέγξτε εάν είναι πλήρες το περιεχόμενο.

Ελέγξτε τη συσκευή και τα αξεσουάρ για ενδεχόμενες ζημιές από τη μεταφορά.

Φυλάξτε τη συσκευασία αν γίνεται μέχρι την πάροδο της προθεσμίας της εγγύησης.

 

 

Κίνδυνος!

H συσκευή και τα υλικά συσκευασίας δεν είναι παιχνίδια! Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με πλαστικές σακούλες, πλαστικές μεμβράνες και μικροαντικείμενα! Υφίσταται κίνδυνος κατάποσης και ασφυξίας!

 

Συμπαραδιδόμενα

Μονάδα μοτέρ

Κάτω βραχίονας

Πάνω βραχίονας

Διακόπτης ασφαλείας

Φρένο

2 κλιπ στερέωσης καλωδίου

4 μήτρες

4 βίδες

2 ρόδες

2 καπάκια ρόδας

Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης

Υποδείξεις ασφαλείας

 

 1. Σωστή χρήση

 

Η φρέζα προορίζεται για ιδιωτική χρήση στο σπίτι ή στον κήπο. Είναι κατάλληλη για το φρεζάρισμα χώματος (παρτέρια κήπου). Λάβετε υπόψη σας τους περιορισμούς των οδηγιών ασφαλείας.

Η τήρηση των οδηγιών χρήσης που δίνονται από τον κατασκευαστή είναι προϋπόθεση για την σωστή χρήση της συσκευής. Οι οδηγίες χρήσης περιλαμβάνουν και την συντήρηση της συσκευής. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί σαν συσκευή έλξης άλλων μηχανημάτων.

Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για το σκοπό που έχει κατασκευαστεί.

Κάθε χρήση πέραν της προβλεπόμενης δεν είναι δυνατή και την ευθύνη για κάθε ζημιά που θα προκληθεί φέρει ο χρήστης και όχι ο κατασκευαστής.

Παρακαλώ λάβετε υπόψη σας ότι οι συσκευές μας δεν προορίζονται για επαγγελματική ή βιομηχανική χρήση.

Δεν φέρουμε καμία ευθύνη και δεν παρέχουμε εγγύηση για ζημιές που θα προκληθούν αν η συσκευή χρησιμοποιείται επαγγελματικά ή στη βιομηχανία.

 

 1. Τεχνικά χαρακτηριστικά

 

Κατηγορία ασφαλείας ΙΙΙ

Τάση 36 v d.c.

Πλάτος εργασίας 30 εκ.

Μαχαίρια διαμέτρου 20 εκ.

Στροφές χωρίς φορτίο 280min -1

Μαχαίρια 4

 

Κίνδυνος!

Χρήση και δονήσεις

Στάθμη ηχητικής πίεσης LpA 73,3dB (A)

Αβεβαιότητα KpA 3dB (A)

Στάθμη ηχητικής ισχύος LwA 93dB (A)

Αβεβαιότητα LwA 3 dB(A)

 

Να φοράτε ωτοασπίδες όταν εργάζεστε.

Οι θόρυβοι μπορεί να βλάψουν την ακοή σας.

Οι μετρήσεις δονήσεων έγιναν σύμφωνα με το ΕΝ 786

 

Μετρήσεις δονήσεων an ≤2.5m/s2

Αβεβαιότητα Κ = 1,5m/s2

 

Οι μετρήσεις δονήσεων έγιναν σύμφωνα με την τυποποιημένη διαδικασία που γίνεται στα ηλεκτρικά εργαλεία και μπορεί να εξαρτάται από τον τρόπο εργασίας σας και να είναι πάνω από τις δεδομένες μετρήσεις.

Οι δεδομένες μετρήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σύγκριση με άλλα ηλεκτρικά εργαλεία.

Η συσκευή παραδίδεται χωρίς μπαταρία και φορτιστή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με μπαταρίες ιόντων λίθου της σειράς Power X Change.

 

Power X Change

18v 1,5Ah 5 κυψέλες ιόντων λιθίου

18v 2,0Ah 5 κυψέλες ιόντων λιθίου

18v 3,0Ah 10 κυψέλες ιόντων λιθίου

18v 4,0Ah 10 κυψέλες ιόντων λιθίου

18v 5,2Ah 10 κυψέλες ιόντων λιθίου

 

Οι μπαταρίες Power X Change μπορούν να φορτιστούν μόνο με φορτιστή της σειράς Power X Change.

 

Φορτιστής Power X Change

 

Εισαγόμενη τάση 200-250V ~ 50-60Hz

Εξαγόμενη τάση 21 v d.c

Εξαγόμενο ρεύμα 3.0 A

Κατηγορία ασφαλείας II/

 

 

Περιορίστε την δημιουργία θορύβου και τις δονήσεις στο ελάχιστο!

Να χρησιμοποιείτε μόνο συσκευές σε άψογη κατάσταση.

Να συντηρείτε και να καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή.

Να προσαρμόζετε στη συσκευή τον τρόπο

εργασίας σας.

Προσέξτε να μην υπερφορτώνετε τη συσκευή.

Αφήστε τη συσκευή ενδεχομένως να ελεγχθεί από ειδικό τεχνίτη.

Να απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν δεν την χρησιμοποιείτε.

Να φοράτε γάντια.

 

Προσοχή!

Υπολειπόμενοι κίνδυνοι

Ακόμη και σε περίπτωση σωστής και κανονικής χρήσης αυτού του ηλεκτρικού εργαλείου, υφίστανται πάντα ορισμένοι υπολειπόμενοι κίνδυνοι. Oι ακόλουθοι κίνδυνοι μπορούν να παρουσιαστούν ανάλογα με το είδος κατασκευής και το μοντέλο αυτού του ηλεκτρικού εργαλείου:

1. Βλάβες πνευμόνων, εάν δεν χρησιμοποιηθούν κατάλληλες μάσκες προστασίας από σκόνη.

2. Βλάβες της ακοής, εάν δεν χρησιμοποιηθεί κατάλληλη ηχοπροστασίας.

3 Βλάβη στα χέρια σας ή στα μπράτσα σας από της δονήσεις, αν χρησιμοποιείται την συσκευή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή αν δεν χρησιμοποιείται σωστά.

 

 1. Πριν την λειτουργία

Προσοχή!

 

Η συσκευή παραδίδεται χωρίς μπαταρίες και φορτιστή. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με μπαταρίες και φορτιστή της σειράς Power X Change

 

Power X Change

18V 1,5Ah 5 κυψέλες ιόντων λιθίου

18V 2,0Ah 5 κυψέλες ιόντων λιθίου

18V 3,0Ah 10 κυψέλες ιόντων λιθίου

18V 4,0Ah 10 κυψέλες ιόντων λιθίου

18V 5,2Ah 10 κυψέλες ιόντων λιθίου

 

Οι μπαταρίες Power Χ Change επιτρέπεται να φορτιστούν μόνο με φορτιστή της σειράς PXC.

 

Προειδοποίηση:

Τραβήξτε το διακόπτη ασφαλείας πριν από κάθε ρύθμιση, συντήρηση ή καθαρισμού της συσκευής.

 

Συναρμολόγηση (εικ. 3a-3g)

 • Τραβήξτε την ασφάλεια (εικ. 3a/σημείο Α) και το μπουλόνι (εικ. 3a/σημείο Β). βάζουμε το φρένο (εικ. 3b/σημείο 12) στην υποδοχή και το σταθεροποιούμε με την ασφάλεια και το μπουλόνι που βγάλαμε πριν.

 • Βγάζουμε τις βίδες Phillips (εικ. 3b/σημείο C) μαζί με τις ροδέλες από τον άξονα. Μετά βάζουμε τις ρόδες και στις 2 πλευρές όπως δείχνει η εικόνα 3C στον άξονα και τις σταθεροποιούμε με τις βίδες Phillips και τις ροδέλες (βλ. εικ. 3c μικρή).

 • Τα καπάκια από τις ρόδες (εικ. 3d/σημείο 11) τα βάζουμε πάνω στις ρόδες πιέζοντας τα.

 • Τον κάτω βραχίονα τον τοποθετούμε πάνω στην μονάδα του μοτέρ (εικ. 3e/σημείο3) όπως δείχνει η εικόνα 3e και τον σταθεροποιούμε με τις βίδες (εικ. 3e/σημείο 9) και με την μήτρα (εικ. 3e/σημείο 8).

 • Τον πάνω βραχίονα (εικ. 3f/σημείο 1) τον τοποθετούμε πάνω στον κάτω βραχίονα (εικ. 3f/σημείο 2) και τον σταθεροποιούμε με τις βίδες (εικ. 3f/σημείο 9) και με την μήτρα (εικ. 3f/σημείο 8)

 • Το καλώδιο το σταθεροποιούμε με τα κλιπ στο σωλήνα (εικ. 3g/σημείο 7)

 

Φόρτιση μπαταρίας (εικ.4a/4b)

Η συσκευή παραδίδεται χωρίς μπαταρίες και φορτιστή.

Ετικέτες:einhell 3431200 GE-CR 30 LI

Leave a Comment