GR Πρωτότυπες οδηγίες χρήσης επαναφορτιζόμενου πολυεργαλείου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GE-HC 18 Li T Solo

GE-HC 18 Li T Kit

 

Art.-Nr.: 34.108.00                 I.-Nr.: 11013

Art.-Nr.: 34.108.05                 I.-Nr.: 11013


 

Κίνδυνος!

Κατά τη χρήση των συσκευών πρέπει, προς αποφυγή τραυματισμών, να τηρούνται και να λαμβάνονται ορισμένα μέτρα ασφαλείας.

Διαβάστε για το λόγο αυτό προσεκτικά τις Οδηγίες χρήσης / Υποδείξεις ασφαλείας. Φυλάξτε τις καλά για να έχετε τις πληροφορίες πάντα στη διάθεσή σας. Εάν παραδώσετε τη συσκευή σε άλλα άτομα, δώστε μαζί και αυτές τις Οδηγίες χρήσης / Υποδείξεις ασφαλείας. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για ατυχήματα ή βλάβες που οφείλονται σε μη τήρηση αυτών των Οδηγιών χρήσης και των Υποδείξεων ασφαλείας.

 

1.    Υποδείξεις ασφαλείας

Θα βρείτε τις ανάλογες υποδείξεις ασφαλείας στο επισυναπτόμενο βιβλιάριο!

 

Κίνδυνος!

Διαβάστε όλες τις Υποδείξεις ασφαλείας και τις Οδηγίες  χρήσης.

Εάν δεν ακολουθήσετε σωστά τις Υποδείξεις ασφάλειας και τις Οδηγίες δεν αποκλείονται ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή και σοβαροί τραυματισμοί. Φυλάξτε προσεκτικά όλες τις Υποδείξεις ασφαλείας και τις Οδηγίες χρήσης για το μέλλον.

 

Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για άτομα (συμπεριλαμβανομένων και παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητικές ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη πείρας ή/και έλλειψη γνώσεων, εκτός εάν επιτηρούνται από άτομο αρμόδιο για την ασφάλεια ή εάν έλαβαν οδηγίες για το πώς πρέπει να χρησιμοποιηθεί η συσκευή. Τα παιδιά να επιβλέπονται για να είναι σίγουρο πως δεν παίζουν με τη συσκευή.

 

Εξήγηση των συμβόλων στην ετικέτα της συσκευής (βλ. εικ.28)

1. Προειδοποίηση!

2. Να φοράτε κράνος, γυαλιά προστασίας  και ωτοασπίδες!

3. Να προστατεύετε τη συσκευή από βροχή και υγρασία!

4. Μέγιστο πλάτος κοπής

5. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Η απόσταση από καλώδια ρεύματος όταν εργάζεστε να είναι τουλάχιστον 10 μέτρα.

6. Πριν τη χρήση διαβάστε τις οδηγίες χρήσης.

7. Να φοράτε παπούτσια ασφαλείας

8. Προσοχή στα κομμάτια ξύλου που πέφτουν και σε αυτά που εκσφενδονίζονται.

9. Κρατάτε αποστάσεις ασφαλείας

10.Προσοχή στην κατεύθυνση της κίνησης της αλυσίδας και των δοντιών αυτής.

11. Να φοράτε γάντια εργασίας.

 

2.    Περιγραφή της συσκευής και συμπαραδιδόμενα

2.1  Περιγραφή της συσκευής (εικ. 1)

1.Μπαταρία

2.Χειρολαβή

3.Διακόπτης ανοίγματος/κλεισίματος

4.Διακόπτης ασφαλείας

5.Διακόπτης ρύθμισης κλίσης χειρολαβής

6.Μήτρα συναρμολόγησης

7.Σωλήνας

8.Ιμάντας πλάτης

9.Πρόσθετη χειρολαβή

10.Μήτρα τηλεσκοπικού σωλήνα 1

11.Τηλεσκοπικής σωλήνας 1

12.Μήτρα τηλεσκοπικού σωλήνα 2

13Τηλεσκοπικός σωλήνας 2 με το κέλυφος του μοτέρ

14.Διακόπτης ρύθμισης γωνίας κεφαλής μοτέρ.

15.Εγκατάσταση (υποδοχή) αλυσίδας

16.Λάμα

17.Αλυσίδα

18.Προφυλακτήρας αλυσίδας

21.Φορτιστής

 

 

2.2  Συμπαραδιδόμενα

 

Βάσει της περιγραφής των συμπαραδιδόμενων παρακαλούμε να ελέγξετε την πληρότητα του προϊόντος. Σε περίπτωση ελλείψεων τμημάτων παρακαλούμε να αποταθείτε εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αγοράς στο Κέντρο Σέρβις (Service Center) της εταιρείας μας ή στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή, προσκομίζοντας την ισχύουσα απόδειξη αγοράς. Παρακαλούμε να προσέξετε τον πίνακα εγγυήσεων στους όρους εγγύησης στο τέλος των οδηγιών.

 

Ανοίξτε τη συσκευασία και βγάλτε προσεκτικά τη συσκευή.

Απομακρύνατε τα υλικά συσκευασίας καθώς και τα συστήματα προστασίας της συσκευασίας / μεταφοράς (εάν υπάρχουν).

Ελέγξτε εάν είναι πλήρες το περιεχόμενο.

Ελέγξτε τη συσκευή και τα αξεσουάρ για ενδεχόμενες ζημιές από τη μεταφορά.

Φυλάξτε τη συσκευασία αν γίνεται μέχρι την πάροδο της προθεσμίας της εγγύησης.

 

Προσοχή-Κίνδυνος!

H συσκευή και τα υλικά συσκευασίας δεν είναι παιχνίδια! Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τις πλαστικές σακούλες, πλαστικές μεμβράνες και τα μικροαντικείμενα! Υφίσταται κίνδυνος κατάποσης και ασφυξίας!

 

Χειρολαβή κομπλέ

Σωλήνας με τo μοτέρ κομπλέ

•  Ιμάντας πλάτης

Εγκατάσταση (υποδοχή) αλυσίδας

Λάμα

. Αλυσίδα

Μπαταρία (στους κωδικούς 3410800, 3410810, 3410820 δεν συμπαραδίδεται)

Φορτιστής (στους κωδικούς 3410800, 3410810, 3410820 δεν συμπαραδίδεται)

Οδηγίες χρήσης

Οδηγίες ασφαλείας

 

3.    Σωστή χρήση

 

Κονταροπρίονο (Αλυσοπρίονο με κοντάρι)

Η κεφαλή (υποδοχή της αλυσίδας) επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο στην συμπαραδιδόμενη κεφαλή μοτέρ. 

Προσοχή: το κονταροπρίονο προορίζεται για το κόψιμο δέντρων και κλωναριών. Δεν είναι κατάλληλο για να ρίχνετε κάτω δέντρα, η για το κόψιμο άλλων υλικών.

 

Η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Κάθε πέραν τούτου χρήση δεν ανταποκρίνεται στο σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Για βλάβες που οφείλονται σε παρόμοια χρήση ή για τραυματισμούς παντός είδους ευθύνεται ο χρήστης/χειριστής και όχι ο κατασκευαστής.

Παρακαλούμε να προσέξετε πως οι συσκευές μας δεν προορίζονται και δεν έχουν κατασκευαστεί για επαγγελματική, βιοτεχνική ή βιομηχανική χρήση. Δεν αναλαμβάνουμε εγγύηση σε περίπτωση κατά την οποία η συσκευή χρησιμοποιήθηκε σε συνεργεία, βιοτεχνίες ή στη βιομηχανία ή σε εργασίες παρόμοιες με αυτές.


4.Τεχνικά χαρακτηριστικά

 

Μήκος λάμας.................................. 200mm

Μέγιστο πλάτος κοπής................... 170mm

Άλυσίδα 3/8’’ .................................. 33 δόντια

Πάχος αλυσίδας(0,050’’)................ 1,3mm

Ρόδα αλυσίδας 6 δόντια, 3/8’’

Ονομαστική ταχύτητα αλυσίδας 3,76 μέτρα/δευτερόλεπτο

Δοχείο λαδιού 125 κυβικά εκατοστά.

Καθαρό βάρος χωρίς παρελκόμενα 3,4 κιλά.

Αλυσίδα Oregon 91P033X

Λάμα Oregon 080NDEA041 (520089)

 

Μπαταρία ιόντων – λιθίου

Τάση............................................... 18V d.c

Χωρητικότητα................................. 3.0 Ah

Χρόνος φόρτισης............................ 1 ώρα

 

Φορτιστής

Τάση ρεύματος............................... 200-260V ~ 50-60 Hz

Ισχύς............................................... 72W

Τάση εξόδου................................... 10-21V d.c

Ρεύμα εξόδου................................. 3A

 

 

Κίνδυνος!

Θόρυβος και δονήσεις

Οι τιμές θορύβων και δονήσεων διαπιστώθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο EN 22868.

Στάθμη ηχητικής πίεσης LpA............................ 81.05 dB(A)

Αβεβαιότητα KpA ............................................. 3 dB

Στάθμη ηχητικής ισχύος LWA καταμετρημένη. 98,23 dB(A)

Αβεβαιότητα KWA............................................ 3 dB

Στάθμη ηχητικής ισχύος LWA εγγυημένη    102 dB(A)

 

Να χρησιμοποιείτε πάντα ωτοασπίδες.

Η επίδραση θορύβου μπορεί να έχει σαν συνέπεια την απώλεια της ακοής σας.

Συνολικές τιμές ταλαντώσεων (σύνολο διανυσμάτων τριών κατευθύνσεων) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22867

Εκπομπή δονήσεων ah =0,947 m/s2,  Αβεβαιότητα K = 1,5 m/s2

Η αναφερόμενη τιμή μετάδοσης δόνησης μετρήθηκε βάσει τυποποιημένης μεθόδου ελέγχου και μπορεί να μεταβληθεί ή και σε εξαιρετικές περιπτώσεις να κυμαίνεται άνω της αναφερόμενης τιμής, ανάλογα από τον τρόπο χρήσης του ηλεκτρικού εργαλείου. H αναφερόμενη μετάδοση δονήσεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για σύγκριση με άλλο ηλεκτρικό εργαλείο. Η αναφερόμενη τιμή μετάδοσης δόνησης μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και για αρχική εκτίμηση της έκθεσης.

 

Περιορίστε την δημιουργία θορύβου και τις δονήσεις στο ελάχιστο!

Να χρησιμοποιείτε μόνο συσκευές σε άψογη κατάσταση.

Να συντηρείτε και να καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή.

Να προσαρμόζετε τον τρόπο εργασίας σας στη συσκευή.

Προσέξτε να μην υπερφορτώνετε τη συσκευή.

Αφήστε τη συσκευή ενδεχομένως να ελεγχθεί από ειδικό τεχνίτη.

Να απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν δεν την χρησιμοποιείτε.

Να φοράτε γάντια εργασίας.


 

 

5.Πριν τη λειτουργία

 

Προσοχή:

Βάλτε τη μπαταρία αφού πρώτα συναρμολογήσετε τη συσκευή εντελώς και έχετε κάνει όλες τις ρυθμίσεις.

Να φοράτε πάντα γάντια εργασίας, όταν κάνετε εργασίες συντήρησης ή επισκευής στη συσκευή για την αποφυγή τραυματισμών.

Βγάλτε όλα τα μέρη από τη συσκευασία προσεκτικά και ελέγξτε αν σας παραδόθηκαν όλα σωστά.(εικ.1).

 

5.1. Γενικά περί συναρμολόγησης

 

Α. Εικόνα 2-3.  Βάλτε το σωλήνα (7) στην υποδοχή της χειρολαβής 2α, μέχρι τη γραμμή 7α,  και βιδώστε την με τη μήτρα συναρμολόγησης (6).

b. Εικόνα 4.  Κουμπώστε το άγκιστρο (Α) του ιμάντα (8) στη λαβή ζώνης (Β)

c. Εικόνα 4α. Η πρόσθετη χειρολαβή αποτελείται από την χειρολαβή (Ν) την εξάγωνη βίδα (Ρ) και το ασφάλιστρο (F).  Μοντάρετε την όπως δείχνει η εικόνα στη βάση της χειρολαβής (U).  Βάλτε για το σκοπό αυτό την εξάγωνη βίδα (Ρ) στην λαβή (Ν) και βιδώστε την με το ασφάλιστρο (F) σφιχτά.

 

5.2. Τοποθέτηση της αλυσίδας.

         (Χρήση σαν ψαλίδι μπορντούρας με κοντάρι)

5.2.α Τοποθέτηση της λάμας και της αλυσίδας.

. Λασκάρουμε τη βίδα C του καλύμματος της αλυσίδας (εικ.5).

. Αφαιρούμε το κάλυμμα της αλυσίδας

. Βάζουμε τη αλυσίδα στην εγκοπή της λάμας (βλέπε εικ.6/σημείο Ε).

. Λάμα και αλυσίδα τις τοποθετούμε στην υποδοχή της αλυσίδας (όπως δείχνει η εικ.7).

.Ταυτόχρονα βάζουμε την αλυσίδα στις εγκοπές που υπάρχουν (εικ.7/σημείο Κ).

. Τώρα βάζουμε το καπάκι της αλυσίδας και το σφίγγουμε με τη βίδα C, (εικ.8/σημείο C).

Το τελικό σφίξιμο γίνεται αφού πρώτα ρυθμίσουμε το τέντωμα της αλυσίδας (σημείο 5.2.b)

5.2.b Τέντωμα αλυσίδας.

Προσοχή: Πριν από κάθε έλεγχο, ρύθμιση η εργασία βγάζουμε τη μπαταρία από τη συσκευή. Πάντα πρέπει να φοράτε γάντια εργασίας, αν δουλεύετε πάνω στη συσκευή, για την αποφυγή τραυματισμών.

. Λασκάρουμε λίγο τη βίδα C (εικ.5).

. Τέντωμα της αλυσίδας γίνεται με την βίδα τεντώματος της αλυσίδας (εικ.9/σημείο D). Γύρισμα προς τα δεξιά τεντώνει η αλυσίδα, Γύρισμα προς τα αριστερά μειώνει το τέντωμα της. Το τέντωμα είναι σωστό αν μπορείτε στο κέντρο της λάμας να σηκώσετε την αλυσίδα κατά περίπου 2mm.(εικ.10).

. Σφίγγουμε σφιχτά τη βίδα σταθεροποίησης C (εικ.8).

Υπόδειξη: Όλες οι προεξοχές της αλυσίδας πρέπει να είναι μέσα στις εγκοπές της λάμας

Υποδείξεις για το τέντωμα της αλυσίδας.

Η αλυσίδα πρέπει να είναι πάντοτε σωστά τεντωμένη, για να εξασφαλίζετε σωστό κόψιμο και λειτουργία της συσκευής. Ιδανικό τέντωμα της αλυσίδας έχετε όταν στο κέντρο της λάμας η αλυσίδα μπορεί να τραβηχτεί προς τα πάνω περίπου 2 χιλιοστά.

Leave a Comment