Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies Ο ιστότοπος μας χρησιμοποιεί cookies για να καταστήσει την περιήγηση όσο το δυνατόν πιο λειτουργική και για να συγκεντρώνει στατιστικά στοιχεία σχετικά με την χρήση της. Αν θέλετε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική ασφάλειας και χρήση των cookies, κάντε κλικ εδώ. Πατώντας το κουμπί "ΟΚ" αποδέχεσαι τη χρήση όλων των cookies της ιστοσελίδας μας. Μάθε περισσότερα για τα Cookies και άλλαξε τις επιλογές σου από το κουμπί "ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ"

EINHELL ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟ TC-PT 2500 2.500KG 2022530 MANUAL

Posted by dimitris 15/04/2019 0 Comment(s)


? Κίνδυνος!
Κατά τη χρήση των συσκευών πρέπει, προς
αποφυγή τραυματισμών, να τηρούνται και να
λαμβάνονται ορισμένα μέτρα ασφαλείας. Διαβάστε
για το λόγο αυτό προσεκτικά τις Οδηγίες χρήσης /
Υποδείξεις ασφαλείας. Φυλάξτε τις καλά για να
έχετε τις πληροφορίες πάντα στη διάθεσή σας. Εάν
παραδώσετε τη συσκευή σε άλλα άτομα, δώστε μαζί
και αυτές τις Οδηγίες χρήσης / Υποδείξεις
ασφαλείας. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για
ατυχήματα ή ζημιές που οφείλονται σε μη τήρηση
αυτών των οδηγιών και των υποδείξεων ασφαλείας.
1. Υποδείξεις ασφαλείας
? Κίνδυνος!
Διαβάστε όλες τις Υποδείξεις ασφαλείας και
τις Οδηγίες. Σε περίπτωση παραλείψεων κατά την
τήρηση των Υποδείξεων ασφαλείας μπορεί να
προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και/ή σοβαροί
τραυματισμοί.
Φυλάξτε για μελλοντική χρήση όλες τις
Υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες.
n Να προσέχετε και τις ισχύουσες διατάξεις
πρόληψης ατυχημάτων.
n Να μην γίνεται υπέρβαση του αναφερόμενου
ωφέλιμου φορτίου.
n Να χρησιμοποιείτε το ανυψωτικό για παλέτες
μόνο όταν έχετε εξοικειωθεί με τον τρόπο
λειτουργίας, όταν εκπαιδευτήκατε σχετικά ή
όταν έχετε πάρει τις απαραίτητες οδηγίες.
n Πριν από κάθε χρήση να ελέγχετε τη συσκευή
για βλάβες και άψογη λειτουργία.
n Μη χρησιμοποιείτε το ανυψωτικό για παλέτες
σε όχι επίπεδη ή κατηφορική επιφάνεια.
n Το ανυψωτικά για παλέτες κανονικά δεν
διαθέτει φρένο. Δεν επιτρέπεται να
χρησιμοποιείται σε ανηφόρες και κατηφόρες.
n Να φοράτε γάντια εργασίας και προστατευτικά
παπούτσια.
n Απαγορεύεται η παραμονή κάτω από
ανυψωμένα φορτία.
n Τα μεταφερόμενα φορτία να κατανέμονται
ομοιόμορφα στις ανυψωτικές περόνες.
n Ποτέ μην μεταφέρετε χύμα στιβαγμένα ή
ασταθή φορτία.
n Το ανυψωτικό για παλέτες δεν επιτρέπεται να
φορτώνεται όταν οι περόνες είναι ανυψωμένες.
n Ποτέ μην αφήνετε φορτία σε ανυψωμένες
περόνες χωρίς επιτήρηση.
n Ποτέ μην πιάνετε με τα χέρια σας σε κινούμενα
τμήματα.
n Μη μεταφέρετε άτομα.
n Κατά την μεταφορά φορτίων να τηρείτε
ελάχιστη απόσταση 60 εκατοστών από άλλα
άτομα.
n Η περιοχή εργασία να φωτίζεται καλά.
2. Περιγραφή της συσκευής (εικ. 1)
1 Χειρολαβή
2 Μοχλός χειρισμού
3 Ράβδος έλξης
4 Υδραυλική μονάδα
5 Τροχοί οδήγησης
6 Ανυψωτικές περόνες
7 Τροχοί φορτίου (tandem)
3. Συμπαραδιδόμενα
n Ανοίξτε τη συσκευασία και βγάλτε προσεκτικά
τη συσκευή.
n Απομακρύνετε τα υλικά συσκευασίας καθώς και
τα συστήματα προστασίας της συσκευασίας /
μεταφοράς (εάν υπάρχουν).
n Ελέγξτε εάν είναι πλήρες το περιεχόμενο.
n Ελέγξτε τη συσκευή και τα αξεσουάρ για
ενδεχόμενες ζημιές από τη μεταφορά.
n Φυλάξτε τη συσκευασία αν γίνεται μέχρι την
πάροδο της προθεσμίας της εγγύησης.
Κίνδυνος!
H συσκευή και τα υλικά συσκευασίας δεν είναι
παιχνίδια! Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να
παίζουν με πλαστικές σακούλες, πλαστικές
μεμβράνες και μικροαντικείμενα! Υφίσταται
κίνδυνος κατάποσης και ασφυξίας!
n Aνυψωτικό για παλέτες
n Ράβδος έλξης
n Σφιγκτήρας
n Μπουλόνι
n Πρωτότυπο Οδηγιών χρήσης
4. Ενδεδειγμένη χρήση
Το μηχάνημα προορίζεται μόνο για τη μεταφορά
εμπορευμάτων σε παλέτες με ανοικτή επιφάνεια
δαπέδου ή με εγκάρσιες σανίδες εκτός των τροχών
φορτίου σε στερεό, επίπεδο δάπεδο. Δεν
επιτρέπεται η μεταφορά ή η ανύψωση ατόμων.
Θερμοκρασία περιβάλλοντος -20°C έως +40°C.
38
GR
Anleitung_TC_PT_2500_SPK7__ 29.03.16 14:27 Seite 38
Η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο για
τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Κάθε πέραν
τούτου χρήση δεν είναι ενδεδειγμένη. Για ζημιές ή
τραυματισμούς παντός είδους που οφείλονται σε μη
ενδεδειγμένη χρήση ευθύνεται ο χρήστης /
χειριστής και όχι ο κατασκευαστής.
5. Τεχνικά χαρακτηριστικά
Συνολικό ύψος: 1210 mm
Συνολικό μήκος: 1500 mm
Μήκος περόνης: 1150 mm
Ελάχ. ύψος περόνης: 80 mm
Μέγ. ύψος περόνης: 190 mm
Φάρδος κάθε περόνης: 153 mm
Συνολικό φάρδος περονών: 540 mm
Μέγ. διαδρομή: 110 mm
Ανυψωτική ικανότητα: 2500 kg
Βάρος περ.: 62 kg
Τροχοί οδήγησης Ø: 180 mm
Τροχοί φορτίου Ø: 80 mm
6. Συναρμολόγηση
Υπόδειξη: Το υδραυλικό σύστημα ασφαλίζεται με
ένα μπουλόνι (Μ). Αφαιρέστε το πρώτα εφόσον σας
ζητηθεί από την επακόλουθη περιγραφή της
συναρρμολόγησης και φυλάξτε το για
μεταγενέστερη χρήση.
1. (Εικ. 1) Πιέστε το μοχλό (2) τελείως προς τα
κάτω (βλ. 6. Λειτουργία).
2. (Εικ. 2) Περάστε την αλυσίδα ελέγχου (F)
απ΄οτην εσοχή στο κάτω τμήμα προς τα έξω.
3. (Εικ. 3) Περάστε το μπουλόνι (Β) μέσα από την
τρύπα της υποδοχής του ρυμού (C) και του
ρυμού έλξης. Προσέξτε να συμφωνεί ο οδηγός
(Ε) με την τρύπα στο μπουλόνι (Β).
4. (Εικ. 2) Περάστε την αλυσίδα ελέγχου (F) από
την τρύπα στο μπουλόνι (Β) έτσι ώστε να
λειτουργεί το υδραυλικό σύστημα.
5. (Εικ. 3) Κρεμάστε τη βίδα ρύθμισης (Η) με το
προτοποθετημένο παξιμάδι (Κ) στον υδραυλικό
μοχλό (L).
6. (Εικ. 3) Πιέστε το ρυμό (3) λίγο προς τα κάτω,
έτσι χαλαρώνει το μπουλόνι της υδραυλικής
ασφάλισης (Μ) και μπορεί να αφαιρεθεί.
7. (Εικ. 4) Ελέγξτε εάν η υποδοχή του μπουλονιού
(Β) συμφωνεί με τον οδηγό (Ε). Με ένα σφυρί
και με τη βοήθεια του μπουλονιού της
υδραυλικής ασφάλισης (Μ) κτυπάτε δεξιά και
αριστερά τους σφιγκτήρες (Α) στο μπουλόνι
(Β).
Υπόδειξη: Η συσκευή μπορεί να εξοπλιστεί με
φρένο ακινητοποίησης ποδιού. Σε περίπτωση
αποριών να αποτανθείτε προς το τμήμα
εξυπηρέτησης.
Λειτουργία του φρένου ακινητοποίησης
ποδιού:
Πιέστε το φρένο μέχρι το τέρμα προς τα δεξιά – οι
τροχοί μπλοκάρονται.
Πιέστε το φρένο προς τα αριστερά – οι τροχοί
ξεμπλοκάρουν.
7. Λειτουργία
Προσοχή! Προσέξτε τις υποδείξεις ασφαλείας
(Ενότητα 1.) και εικόνα 6.
Στην ράβδο έλξης βρίσκεται ένα αυτοκόλλητο με τις
θέσεις για το χειρισμό (Εικ. 5).
1 = χαμήλωμα (θέση χαμηλώματος)
2 = κίνηση (θέση για κίνηση)
3 = ανύψωση (θέση για ανύψωση)
Το ανυψωτικό για παλέτες επιτρέπεται να
φυλάσσεται μόνο με χαμηλωμένες ανυψωτικές
περόνες.
Είναι δυνατές οι ακόλουθες λειτουργίες και έχουν
προρυθμιστεί από το εργοστάσιο.
7.1 Ανύψωση φορτίου (εικ. 1)
Πιέτε τον μοχλό χειρισμού (2) προς τα κάτω (θέση
ανύψωσης). Κατόπιν κινήστε την ράβδο έλξης (3)
περισσότερες φορές πάνω – κάτω. Έτσι
ανυψώνεται το φορτίο.
7.2 Έλξη του φορτίου (εικ. 1)
Τραβήξτε τον μοχλό χειρισμού (2) στην μεσαία θέση
(θέση κίνησης). Το υδραυλικό σύστημα δεν μπορεί
στη θέση αυτή ούτε να ανυψωθεί ούτε να
χαμηλωθεί.
7.3 Χαμήλωμα του φορτίου (εικ. 1)
Μη κινήσετε το ανυψωτικό για παλέτες και
τραβήξτε τον μοχλό χειρισμού (2) τελείως προς τα
επάνω (θέση για χαμήλωμα). Έτσι χαμηλώνεται το
φορτίο. Αφού αφήσετε ελεύθερο τον μοχλό
χειρισμού (2), επιστρέφει αυτόματα προς την μεσαία
θέση (θέση κίνησης).
39
GR
Anleitung_TC_PT_2500_SPK7__ 29.03.16 14:27 Seite 39
8. Ρύθμιση του συστήματος
υδραυλικού ελέγχου
Εάν οι λειτουργίες που περιγράφονται στην ενότητα
7 δεν εκτελούνται σωστά, έχει μεταβληθεί το
σύστημα υδραυλικού ελέγχου και πρέπει να
επαναρυθμιστεί.
8.1 Οι ανυψωτικές περόνες ανυψώνονται στη
θέση κίνησης
(Εικ. 3) Στρίψτε δεξιόστροφα το εξάγωνο παξιμάδι
(Κ) στην βίδα ρύθμισης (Η) τόσο μέχρι να μην
ανυψώνονται πλέον οι ανυψωτικές περόνες και να
λειτουργεί σωστά η θέση κίνησης.
8.2 Οι ανυψωτικές περόνες χαμηλώνουν στη
θέση κίνησης
(Εικ. 3) Στρίψτε δεξιόστροφα το εξάγωνο παξιμάδι
(Κ) στην βίδα ρύθμισης (Η) τόσο μέχρι να μην
χαμηλώνουν πλέον οι ανυψωτικές περόνες και να
λειτουργεί σωστά η θέση κίνησης.
8.3 Οι ανυψωτικές περόνες δεν χαμηλώνουν
στη θέση για χαμήλωμα
(Εικ. 3) Στρίψτε δεξιόστροφα το εξάγωνο παξιμάδι
(Κ) στην βίδα ρύθμισης (Η) τόσο μέχρι να
χαμηλώνουν οι ανυψωτικές περόνες με το
ανέβασμα του μοχλού χειρισμού. Ακολούθως
ελέγξτε τη λειτουργία της θέσης κίνησης ώστε να
είναι σίγουρο πως το παξιμάδι ρύθμισης βρίσκεται
στη σωστή θέση.
8.4 Οι ανυψωτικές περόνες δεν ανυψώνονται
στη θέση για ανύψωση
(Εικ. 3) Στρίψτε δεξιόστροφα το εξάγωνο παξιμάδι
(Κ) στην βίδα ρύθμισης (Η) τόσο μέχρι να
ανυψώνονται οι ανυψωτικές περόνες με το
ανέβασμα του μοχλού χειρισμού. Ακολούθως
ελέγξτε τη λειτουργία της θέσης κίνησης και τη
θέση για χαμήλωμα ώστε να είναι σίγουρο πως το
παξιμάδι ρύθμισης βρίσκεται στη σωστή θέση.
9. Καθαρισμός, συντήρηση και
παραγγελία ανταλλακτικών
9.1 Καθαρισμός
Για τον καθαρισμό της συσκευής να
χρησιμοποιήσετε ένα ελαφρά νωπό πανί.
9.2 Συντήρηση
Για την διατήρηση της λειτουργικότητας να
ελέγχεται τακτικά το ανυψωτικό για παλέτες και
ενδεχομένως να εκτελούνται οι απαιτούμενες
εργασίες συντήρησης. Όλες οι εργασίες επισκευής
και συντήρησης που περιγράφονται στις οδηγίες
αυτές να εκτελούνται από το τμήμα εξυπηρέτησης
πελατών ή από συμβεβλημένο εξειδικευμένο
τεχνίτη. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την αλλαγή
τροχών οδήγησης και φορτίου.
Σε περίπτωση βλάβης να απενεργοποιηθεί αμέσως
το ανυψωτικό για παλέτες και να επισκευαστεί από
εγκεκριμένο τεχνίτη. Επιτρέπεται μόνο η χρήση
γνήσιων ανταλλακτικών.
Τουλάχιστον μία φορά ετησίως, εάν χρειαστεί και
συχνότερα, να ελέγχεται το ανυψωτικό για παλέτες
από εξειδικευμένο τεχνίτη. Συνιστάται να
καταχωρούνται οι έλεγχοι σε ένα βιβλίο ελέγχων.
Μετά από επισκευή ή εργασίες συντήρησης να
σιγουρεύεστε πως έχουν τοποθετηθεί όλα τα
εξαρτήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια και
πως βρίσκονται σε άψογη κατάσταση.
Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά τα επικίνδυνα
εξαρτήματα.
Προσοχή: Σύμφωνα με το νόμο ευθύνης για
προϊόντα δεν ευθυνόμαστε για βλάβες που
οφείλονται σφαλμένη επισκευή ή σε περίπτωση που
χρησιμοποιούνται όχι πρωτότυπα ή από εμάς
εγκεκριμένα εξαρτήματα. Επίσης δεν ευθυνόμαστε
για βλάβες που οφείλονται σε εσφαλμένες
επισκευές. Αναθέστε τις επισκευές σε τμήμα
εξυπηρέτησης πελατών ή σε συμβεβλημένο
εξειδικευμένο τεχνίτη. Το ίδιο ισχύει και για
αξεσουάρ.
40
GR
Anleitung_TC_PT_2500_SPK7__ 29.03.16 14:27 Seite 40
9.2.1 Συμπλήρωση υδραυλικού λαδιού
Να ελέγχετε κάθε εξάμηνο την στάθμη του
υδραυλικού λαδιού. Για τη συμπλήρωση ή αλλαγή
του υδραυλικού λαδιού να χρησιμοποιείτε μόνο
υδραυλικό λάδι των κατηγοριών ιξώδους HLP 46 (-
20 °C - + 40°C) . Η ποσότητα που απαιτείται είναι
περ. 0,4 λίτρα.
Προσοχή! Προς αποφυγή ρύπανσης του
περιβάλλοντος από έξοδο λαδιού κατά την
συντήρηση της συσκευής να δεσμεύεται εγκαίρως
το εξερχόμενο λάδι από απορροφητικά υλικά (π.χ.
ροκανίδια, στεγνά πανιά). Να παραδίδετε τα
ακάθαρτα υλικά εργασιών συντήρησης και τα
αναλώσιμα υλικά στα για το σκοπό αυτό
λειτουργούντα κέντρα συλλογής.
1. Πλήρες χαμήλωμα των ανυψωτικών περονών
2. Αφαίρεση της βίδας πλήρωσης λαδιού και του
παρεμβύσματος στο δοχείο λαδιού.
3. Πλήρωση υδραυλικού λαδιού μέχρι την άκρη της
οπής
4. Επανατοποθέτηση στο δοχείο λαδιού της βίδας
πλήρωσης λαδιού και του παρεμβύσματος.
5. Εξαερισμός του υδραυλικού συστήματος με
περισσότερες κινήσεις άντλησης της ράβδου
έλξης
9.3 Εξαερισμός της υδραυλικής μονάδας
Εάν δεν ανυψώνονται οι ανυψωτικές περόνες
παρ΄όλο που βρίσκονται στην θέση ανύψωσης,
τοποθετήστε τον μοχλό χειρισμού στην θέση για
χαμήλωμα και κινήστε πάνω - κάτω περισσότερες
φορές την ράβδο έλξης.
9.4 Λίπανση κινούμενων τμημάτων
Τα κινούμενα τμήματα να λιπαίνονται και να
λαδώνονται τακτικά.
9.5 Παραγγελία ανταλλακτικών
Κατά την παραγγελία ανταλλακτικών να αναφέρετε
τα εξής:
n Τύπος της συσκευής
n Αριθμός είδους της συσκευής
n Αριθμός ταύτισης της συσκευής
n Αριθμός ανταλλακτικού
Θα βρείτε τις ισχύουσες τιμές και πληροφορίες
στην ιστοσελίδα www.isc-gmbh.info
10. Φύλαξη
Εάν δεν χρησιμοποιηθεί το ανυψωτικό για παλέτες
για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, να το
αποθηκεύετε αφού το καθαρίσετε καλά, αφού το
λιπάνετε και το σκεπάσετε, σε ένα σκοτεινό, στεγνό
χώρο, όπου η θερμοκρασία δεν κατεβαίνει κάτω από
το μηδέν, και μακριά από παιδιά. Η ιδανική
θερμοκρασία αποθήκευσης είναι μεταξύ 5 και 30 °C.
11. Διάθεση στα απορρίμματα και
επαναχρησιμοποίηση
Η συσκευή βρίσκεται σε μία συσκευασία προς
αποφυγή ζημιών κατά τη μεταφορά. Αυτή η
συσκευασία αποτελείται από πρώτες ύλες και έτσι
μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί ή να ανακυκλωθεί.
Η συσκευή και τα εξαρτήματά της αποτελούνται από
διάφορα υλικά, όπως π.χ. μέταλλο και πλαστικά
υλικά. Να παραδίδετε τα ελαττωματικά εξαρτήματα
σε κέντρα συλλογής ειδικών απορριμμάτων.
Ενημερωθείτε στα ειδικά καταστήματα ή στην
διοίκηση της κοινότητας!
41
GR
Anleitung_TC_PT_2500_SPK7__ 29.03.16 14:27 Seite 41
42
GR
Προσοχή!
* Οι εργασίες αυτές πρέπει να εκτελεσθούν από καταρτισμένο, εγκεκριμένο και ειδικευμένο προσωπικό.

Ετικέτες:einhell 2022530

Leave a Comment