Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies Ο ιστότοπος μας χρησιμοποιεί cookies για να καταστήσει την περιήγηση όσο το δυνατόν πιο λειτουργική και για να συγκεντρώνει στατιστικά στοιχεία σχετικά με την χρήση της. Αν θέλετε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική ασφάλειας και χρήση των cookies, κάντε κλικ εδώ. Πατώντας το κουμπί "ΟΚ" αποδέχεσαι τη χρήση όλων των cookies της ιστοσελίδας μας. Μάθε περισσότερα για τα Cookies και άλλαξε τις επιλογές σου από το κουμπί "ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ"

Manual ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΣΕΤ EINHELL GE-CL 18 Li E Kit (1x2,0Ah) 3433533

Posted by admin 06/02/2019 0 Comment(s)

 

Προσοχή!

Κατά τη χρήση των συσκευών πρέπει να λαμβάνονται ορισμένα μέτρα ασφαλείας προς αποφυγή τραυματισμών και ζημιών. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε τες καλά για να έχετε τις πληροφορίες στη διάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Εάν δώσετε τη συσκευή σε άλλα άτομα, παρακαλούμε να τους παραδώσετε και αυτές τις οδηγίες χρήσης. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για ατυχήματα που οφείλονται στη μη τήρηση αυτών των οδηγιών και των υποδείξεων ασφαλείας.

 

 1. Υποδείξεις ασφαλείας

 

Θα βρείτε τις ανάλογες υποδείξεις ασφαλείας στο επισυναπτόμενο βιβλιάριο.

 

Προσοχή!

Διαβάστε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες χρήσης. Εάν δεν ακολουθήσετε τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες χρήσης δεν αποκλείονται ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή και σοβαροί τραυματισμοί. Φυλάξτε προσεκτικά όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες χρήσης για το μέλλον.

 

 

Επεξήγηση των σημάτων που βρίσκονται πάνω στην πινακίδα (βλ. εικ. 6)

 

 1. Πριν τη χρήση διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.

 2. Όταν βρέχει ή χιονίζει δεν χρησιμοποιούμε τη συσκευή. Προφυλάξτε τη συσκευή από υγρασία.

 3. Άτομα ξένα προς την εργασία να βρίσκονται μακριά από το χώρο που εργάζεστε.

 4. Να φοράτε γυαλιά και ωτοασπίδες

 5. Κλάση ασφάλειας ΙΙΙ/ Προστασία από χαμηλή τάση.

 6. Αποθήκευση της μπαταρίας μόνο σε χώρους που δεν έχουν υγρασία και η θερμοκρασία του χώρου να είναι +100 C- +400 C. Η μπαταρία αποθηκεύεται μόνο όταν είναι φορτισμένη. (τουλάχιστον 40%).

 7. Κλάση ασφάλειας ΙΙ.

 8. Μόνο για χρήση σε ξηρό περιβάλλον.

 

 

 

 1. Περιγραφή της συσκευής και συμπαραδιδόμενα

 

  1. Περιγραφή της συσκευής (εικ. 1/2)

 

 1. Σωλήνας παροχής αέρα.

 2. Διακόπτης ανοίγματος / κλεισίματος.

 3. Μονάδα μοτέρ.

 4. Φορτιστής (όταν συμπαραδίδεται).

 5. Μπαταρία (όταν συμπαραδίδεται).

 6. Ρυθμιστής στροφών.

 

  1. Συμπαραδιδόμενα

 

Βάσει της περιγραφής των συμπαραδιδομένων ειδών παρακαλούμε να ελέγξετε την πληρότητα του προϊόντος. Σε περίπτωση ελαττωματικών ή τμημάτων που λείπουν, παρακαλούμε να αποταθείτε εντός 5 ημερών από την ημερομηνία αγοράς στο κέντρο συνεργείου της εταιρείας μας προσκομίζοντας την ισχύουσα απόδειξη αγοράς. Παρακαλούμε να προσέξετε τον πίνακα εγγύησης στους όρους εγγύησης στο τέλος των οδηγιών χρήσης.

 

 • Ανοίξτε της συσκευασία και βγάλτε προσεκτικά τη συσκευή

 • Απομακρύνετε τα υλικά συσκευασίας καθώς και τα συστήματα προστασίας της συσκευασίας / μεταφοράς (εάν υπάρχουν)

 • Ελέγξτε εάν είναι πλήρες το περιεχόμενο.

 • Ελέγξτε τη συσκευή και τα αξεσουάρ για ενδεχόμενες ζημιές από τη μεταφορά.

 • Φυλάξτε τη συσκευασία αν γίνεται μέχρι την πάροδο της προθεσμίας της εγγύησης.

 

 

 • Μονάδα μοτέρ

 • Σωλήνας παροχής αέρα

 • Μπαταρία (στον κωδ. 3433532 δεν υπάρχει)

 • Φορτιστής (στον κωδικό 3433532 δεν υπάρχει)

 • Οδηγίες χρήσης

 • Οδηγίες ασφαλείας

 

 • Προσοχή!

 

 • Η συσκευή και τα υλικά συσκευασίας δεν είναι παιχνίδια. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με πλαστικές σακούλες, πλαστικές μεμβράνες και μικροαντικείμενα. Υφίσταται κίνδυνος κατάποσης και ασφυξίας.

 

 

 1. Σωστή χρήση

 

 

Ο επαναφορτιζόμενος φυσητήρας, επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για το φύσημα φύλλων και άλλων σκουπιδιών κήπου όπως γκαζόν και μικρά κλαδιά. Άλλη χρήση δεν επιτρέπεται.

 

Η μηχανή επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Κάθε πέραν τούτου χρήση δεν ανταποκρίνεται στο σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Για βλάβες που οφείλονται σε παρόμοια χρήση ή για τραυματισμούς παντός είδους ευθύνεται ο χρήστης / χειριστής και όχι ο κατασκευαστής.

 

Παρακαλούμε να προσέξετε πως οι συσκευές μας δεν προορίζονται και δεν έχουν κατασκευαστεί για επαγγελματική, βιοτεχνική ή βιομηχανική χρήση. Δεν αναλαμβάνουμε εγγύηση σε περίπτωση κατά την οποία η συσκευή χρησιμοποιήθηκε σε συνεργεία, βιοτεχνίες ή στη βιομηχανία ή σε εργασίες παρόμοιες με αυτές.

 

 1. Τεχνικά χαρακτηριστικά

 

Στροφές χωρίς φορτίο 12.000 min-1

Ταχύτητα αέρα 210χλμ./ώρα

Μέγιστος χρόνος λειτουργίας περίπου 240 λεπτά

Κατηγορία ασφαλείας III

Στάθμη ηχητικής ισχύος 79,5 dB

Στάθμη ηχητικής πίεσης 68,5 dB

Αβεβαιότητα Κ 3 dB

Μπαταρία 18 V dc/2000mΑh

Δυνατότητα χρήσης μπαταρίας 18 V dc/3000mAh

18 V dc/4000mAh

18 V dc/5200mAh

Δόνηση ahv ≤2.5m/s2

Αβεβαιότητα Κ 1.5m/s2

Βάρος 1.5 κιλά

 

Φορτιστής:

Τάση ρεύματος 200-250 V ~ 50Hz

 

Έξοδος:

Ονομαστική τάση 21 V d.c.

Ονομαστικό ρεύμα 3000 mA

 

Η έντασή θορύβου μπορεί να υπερβεί τα 85 dB (Α) σε αυτήν την περίπτωση είναι απαραίτητο ο χρήστης να φοράει ωτοασπίδες.

 

Προσοχή!

Η αναφερόμενη τιμή μετάδοσης δόνησης μετρήθηκε βάσει τυποποιημένης μεθόδου ελέγχου μια μπορεί να μεταβληθεί ή και σε εξαιρετικές περιπτώσεις να κυμαίνεται άνω της αναφερόμενης τιμής, ανάλογα από τον τρόπο χρήσης του ηλεκτρικού εργαλείου.

 

Η αναφερόμενη μετάδοση δονήσεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για σύγκριση με άλλο ηλεκτρικό εργαλείο. Η αναφερόμενη τιμή μετάδοσης δόνησης μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και για αρχική εκτίμηση της έκθεσης.

 

Η αναφερόμενη μετάδοση δονήσεων μπορεί να αλλάξει, ανάλογα με το που χρησιμοποιείται το εργαλείο και μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να υπερβεί τα δεδομένα.

 

Περιορίστε την δημιουργία θορύβου και τις δονήσεις στο ελάχιστο!

 

 • Να χρησιμοποιείτε μόνο συσκευές σε άψογη κατάσταση.

 • Να συντηρείτε και να καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή.

 • Να προσαρμόζετε στη συσκευή τον τρόπο εργασίας σας.

 • Προσέξτε να μην υπερφορτώνετε τη συσκευή.

 • Αφήστε τη συσκευή ενδεχομένως να ελεγχθεί από ειδικό τεχνίτη.

 • Να απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.

 • Να φοράτε γάντια εργασίας.

 

 

 1. Πριν τη λειτουργία

 

  1. Συναρμολόγηση του σωλήνα παροχής αέρα (εικ. 3)

 

Ενώνουμε τη μονάδα μοτέρ (σημ.3) και το σωλήνα παροχής αέρα (σημ.1) μαζί.

 

  1. Τοποθέτηση της μπαταρίας (εικ. 4 a/4b)

 

Πιέστε όπως δείχνει η εικ. 4a το κουμπί απελευθέρωσης (εικ. 4a/ σημείο Α) της μπαταρίας και σπρώξτε τη μπαταρία για να μπει στην υποδοχή που υπάρχει για τη μπαταρία. Όταν η μπαταρία μπει στη θέση της όπως δείχνει η εικ. 4b μπορεί να λειτουργήσει η συσκευή. Το βγάλσιμο της μπαταρίας γίνεται κατά την αντίθετη σειρά ενεργειών.

 

  1. Φόρτιση μπαταρίας (εικ.5)

 • Βγάλτε τη μπαταρία από την χειρολαβή πιέζοντας το πλήκτρο κουμπώματος προς τα κάτω.

 • Συγκρίνετε εάν η τάση του ρεύματος που αναφέρεται στην ετικέτα αντιστοιχεί με την τάση του δικτύου. Βάλτε το βύσμα του φορτιστή (4) στην πρίζα. Το πράσινο LED αρχίζει να αναβοσβήνει.

 • Σπρώξτε τη μπαταρία (5) πάνω στο φορτιστή (4).

 

Στο εδάφιο «ενδείξεις φορτιστή» θα βρείτε πίνακα με τις εξηγήσεις των ενδείξεων LED στο φορτιστή.

Κατά τη φόρτιση μπορεί η μπαταρία να ζεσταθεί, αυτό είναι κανονικό.

 

Εάν δεν είναι δυνατή η φόρτιση της μπαταρίας παρακαλούμε να ελέγξετε:

 

 • Εάν υπάρχει τάση στην πρίζα.

 • Εάν υπάρχει άψογη επαφή στις επαφές φόρτισης του φορτιστή.

 

Εάν δεν είναι δυνατή παρόλα αυτά η φόρτιση της μπαταρίας, παρακαλούμε να αποστείλετε:

 

 • Τον φορτιστή

 • Και την μπαταρία στο τμήμα μας εξυπηρέτησης πελατών.

 

Προς εξασφάλιση μακράς διάρκειας ζωής της μπαταρίας να φροντίσετε για έγκαιρη επαναφόρτιση της μπαταρίας LI. Αυτό είναι οπωσδήποτε απαραίτητο εάν διαπιστώσετε πως μειώνεται η απόδοση του κατσαβιδιού μπαταρίας.

 

5.4 Ρύθμιση στροφών (εικ.1)

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με διακόπτη ηλεκτρονικής ρύθμισης στροφών.

Για το σκοπό αυτό γυρίστε το διακόπτη (εικ.1/σημείο 6) στην επιθυμητή θέση. Να χειρίζεστε τη συσκευή μόνο στις απαραίτητες στροφές και μη την δουλεύετε σε υψηλές στροφές όταν δεν είναι απαραίτητο.

 

 1. Χρήση

 

 • Για το άνοιγμα της συσκευής πιέζουμε το διακόπτη ανοίγματος / κλεισίματος (2) και τον κρατάμε πατημένο.

 • Για το σταμάτημα αφήνουμε το διακόπτη ελεύθερο.

 • Κατευθύνετε το ρεύμα αέρος προς τα μπροστά και να κινείτε τη συσκευή σιγά – σιγά για να φυσήξετε τα φύλα ή τα άλλα σκουπίδια που βρίσκονται σε θέση που δεν μπορείτε να τα μαζέψετε.

 

 1. Καθαρισμός, συντήρηση και παραγγελία ανταλλακτικών

 

Πριν από όλες τις εργασίες τοποθέτησης να βγάζετε το φις από την πρίζα.

 

  1. Καθαρισμός

 

 • Να κρατάτε όσο πιο ελεύθερα από σκόνη και ακαθαρσίες γίνεται τα συστήματα προστασίας, τις σχισμές εξαερισμού και το κέλυφος του μοτέρ. Σκουπίζετε τη συσκευή με ένα καθαρό πανί ή καθαρίστε το με πεπεισμένο αέρα σε χαμηλή πίεση.

 • Συνιστούμε να καθαρίζετε τη συσκευή αμέσως μετά από κάθε χρήση.

 • Να καθαρίζετε τη συσκευή τακτικά με ένα νωπό πανί και λίγο μαλακό σαπούνι. Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά ή διαλύτες, γιατί δεν αποκλείεται να καταστρέψουν την επιφάνεια της συσκευή. Προσέξτε να μην περάσει νερό στο εσωτερικό της συσκευή. Η διείσδυση νερού σε ηλεκτρική συσκευή αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

 

  1. Συντήρηση

 

Αν δημιουργείτε μεγάλος σπινθηρισμός πρέπει να αλλάξετε τα καρβουνάκια. Η εργασία αυτή πρέπει να γίνει από ειδικό ηλεκτρολόγο.

Σε περίπτωση βλάβης επιτρέπεται η επισκευή μόνο από εξειδικευμένο άτομο ή από τα σημεία εξυπηρέτησης πελατών μας.

Στο εσωτερικό της συσκευής δεν υπάρχουν εξαρτήματα που χρειάζονται συντήρηση

 

 

  1. Παραγγελία ανταλλακτικών

 

Κατά την παραγγελία ανταλλακτικών να αναφέρετε τα εξής:

 

Τύπος της συσκευής

Αριθμός είδους της συσκευής

Αριθμός ταύτισης της συσκευής

Αριθμός ανταλλακτικού

Θα βρείτε τις ισχύουσες τιμές και πληροφορίες στην ιστοσελίδα Ετικέτες:manual einhell

Leave a Comment