Οδηγίες τοποθέτησης μονόφυλλης Luna plisse.

Σας ευχαριστούμε για την αγορά της σήτας LUNA plisse. Παρακαλούμε μελετήστε προσεκτικά τις οδηγίες
και ακολουθήστε τις πιστά κατά την εγκατάσταση του προϊόντος. Φυλάξτε τις οδηγίες καθώς ίσως τις
χρειαστείτε σε περίπτωση απεγκατάστασης ή επισκευής.
Κατά την μεταφορά παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί ώστε να μην πέσει η συσκευασία, διότι υπάρχει
κίνδυνος να καταστραφεί κάποιο πλαστικό μέρος της σήτας.
Καθώς αφαιρείτε την συσκευασία παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί ώστε να μην προκαλέσετε κάποια
φθορά με αιχμηρό αντικείμενο
Η συσκευασία περιέχει:
- Μονταρισμένη σήτα
- Προφίλ άνω & κάτω οδηγού
- Σετ πολυαμιδίων
- Σετ χειρολαβών
- Βίδες και ούπατ
Αφού αφαιρέσετε την συσκευασία της
σήτας προσεκτικά αφαιρέστε τις 2
ακριανές ταινίες όπως φαίνεται στο
διπλανό σχέδιο. ΜΗΝ αφαιρέσετε την
κεντρική ταινία.
BHMATA ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
1 ο Βήμα
Αρχικά τοποθετούμε τον πάνω οδηγό χρησιμοποιώντας τις
βίδες και τα ούπατ που υπάρχουν στην συσκευασία.
Σημείωση: Οι τάπες που είναι τοποθετημένες στα άκρα του
οδηγού , σας δίνουν την δυνατότητα να καλύψετε τυχόν
αποκλίσεις στο πλάτος με συνολικό εύρος 30 χιλιοστών.
Οδηγίες τοποθέτησης μονόφυλλης Luna plisse.

2 ο Βήμα
Τοποθετούμε το πολυαμίδιο μέσα στον οδηγό, με τον τρόπο
που υποδεικνύεται στην εικόνα.
3 ο Βήμα
Τοποθετούμε τον κάτω οδηγό αφού έχουμε βεβαιωθεί ότι
είναι ευθυγραμμισμένος με τον πάνω οδηγό της σήτας και ότι
τοποθετείται με τις εγκοπές για την απορροή των υδάτων
προς την έξω πλευρά.
Στην συνέχεια αφού καθαρίσουμε πιθανά γρέζια, τοποθετούμε
το πολυαμίδιο το οποίο είναι κομμένο 10mm μικρότερο από
τον οδηγό. Φροντίζουμε να μοιράσουμε τη διαφορά των
10mm και στη συνέχεια πιέζουμε ξεκινώντας από την μια άκρη
και ώστε να το κουμπώσουμε σε όλο το μήκος
(χαρακτηριστικός ήχος «κλικ»).
4 ο Βήμα
Βεβαιώνοντας ότι το αυτοκόλλητο UPSIDE είναι στο πάνω
μέρος εισάγουμε λοξά τη σήτα στους οδηγούς και στη
συνέχεια την επαναφέρουμε στην ορθή θέση.
Οδηγίες τοποθέτησης μονόφυλλης Luna plisse.

5 ο Βήμα
Κινούμε τη σήτα προς την πλευρά που θα τοποθετηθεί το
προφίλ τοίχου.
Σημαδεύουμε τις εξωτερικές πλευρές του προφίλ τοίχου της
σήτας.
Αφαιρούμε τα στηρίγματα και τα βιδώνουμε στον τοίχο.
Στη συνέχεια αφαιρούμε και τη μεσαία ταινία και κουμπώνουμε
τη σήτα στα στηρίγματα.
6 ο Βήμα
Ξεκουμπώνουμε το αντίκρισμα της σήτας από το σώμα και το
κινούμε - ΠΑΝΤΑ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ Ο∆ΗΓΩΝ - προς την πλευρά που
θα βιδωθεί.
Σημαδεύουμε τις εξωτερικές πλευρές του αντικρίσματος της
σήτας.
Αφαιρούμε τα στηρίγματα και τα βιδώνουμε στον τοίχο.
Στη συνέχεια κουμπώνουμε το αντίκρισμα στα στηρίγματα.
Η σήτα μας είναι τοποθετημένη και έτοιμη για χρήση.
Για να βεβαιωθούμε ότι η λειτουργία της είναι σωστή κινούμε το
προφίλ κίνησης δεξιά – αριστερά.
Όπως θα δείτε παρακάτω για να ξεκουμπώσει εύκολα το
προφίλ κίνησης από το αντίκρισμα πρέπει να γίνει μια ελαφριά
κίνηση υπό γωνία είτε είναι αντίκρισμα με κλείστρο είτε με
μαγνήτη.
Οδηγίες τοποθέτησης μονόφυλλης Luna plisse.

7 ο Βήμα (Προαιρετικά)
Τοποθετούμε τα χερούλια στο φύλλο της σήτας. Η
τοποθέτηση τους, γίνεται στο ύψος που βρίσκεται
και το κλείστρο στο αντίκρισμα. Για να ανοίξουμε
τις τρύπες για τις βάσεις του χερουλιού
Μετράμε 20mm πάνω από το κέντρο και
αντίστοιχα το ίδιο προς τα κάτω (βλ. εικόνα).
Βιδώνουμε τις βάσεις των χερουλιών και
τοποθετούμε τα χερούλια.
Ειδικές ρυθμίσεις
Αφού έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτηση ελέγχουμε
αν τα κορδόνια που βρίσκονται κατά μήκος του
πάνω και του κάτω οδηγού (όταν η σήτα μας είναι
ανοιχτή) βγαίνουν ακριβώς από το κέντρο της
πάνω και κάτω τάπας του προφίλ κίνησης.
Εάν κάποιο κορδόνι ξεφεύγει σημαίνει ότι
λειτουργεί έξω από το ράουλο της τάπας και θα
πρέπει να το επαναφέρουμε πάνω στο ράουλο.
Επιπλέον εσωτερικά του αντικρίσματος υπάρχουν
οι τερματικοί ρυθμιστές κορδονιών. ∆εν τους
πειράζουμε ποτέ παρά μόνο εάν οι διαστάσεις που
δόθηκαν έχουν μικρή απόκλιση από τις διαστάσεις
του ανοίγματος και η σήτα πρέπει να ρυθμιστεί
στις νέες διαστάσεις.
Οδηγίες καλής λειτουργίας
Για την καλή λειτουργία της σήτας είναι απαραίτητο
να καθαρίζεται ο κάτω οδηγός όποτε αυτό
απαιτείται (σκόνη, χώμα κτλ).
Σε περίπτωση που το προφίλ κίνησης σύρεται σε
βρώμικο οδηγό προκαλείται φθορά στα κορδόνια.
Επιπλέον για την μέγιστη δυνατή αντοχή του πανιού
στον χρόνο είναι απαραίτητο να πλένεται το πανί
της σήτας καταβρέχοντας με λάστιχο σε όλη την
επιφάνεια τουλάχιστον μια φορά το μήνα.
Μην χρησιμοποιείτε χημικά παρά μόνο νερό.